top of page

Faculteiten & Hogeschool

De studieverenigingen functioneren binnen verschillende faculteiten en onderwijsinstellingen. Deze faculteiten en instellingen zijn verspreid over de stad Leiden en Den Haag. Leiden als aantrekkelijke campusstad en Den Haag als bestuurlijk en politiek machtscentrum vormen een mooie combinatie. Hieronder lees je over de verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden.

De Faculteit Archeologie van Leiden is het toonaangevende academische instituut voor archeologie in Nederland en een van de grootste ter wereld. De faculteit loopt internationaal voorop, in de top tien van de QS World University Ranking, op vakniveau.

 

De faculteit heeft meer dan 170 medewerkers en ongeveer 500 studenten. De faculteit telt ook ongeveer 130 promovendi en 40 postdoc. Hun leden komen uit alle hoeken van de wereld.

exterieur_van_steenis.jpg
Wijnhaven_16-08-13.jpg

De Faculteit Governance and Global Affairs is een van de in totaal zeven faculteiten van de Universiteit Leiden, gevestigd in Den Haag.

Het is een internationaal geprezen academisch kennisknooppunt dat wereldwijde vraagstukken bestudeert vanuit de verschillende perspectieven van bestuur, politiek, recht, sociologie en economie. Met hun opgedane kennis dragen ze bij aan een verregaand sociaal-cultureel debat.

Een schat aan expertise op het gebied van filosofie, (kunst) geschiedenis, kunsten, literatuur, film- en cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, taalkunde en multidisciplinaire gebiedsstudies resulteert in een unieke Faculteit Geesteswetenschappen.

 

De faculteit biedt een inspirerende en internationale werkomgeving met ruimte voor diversiteit en vernieuwing voor medewerkers en studenten uit binnen- en buitenland. Het biedt een breed onderwijsaanbod, waarbij studenten kunnen kiezen uit maar liefst 26 bachelor- en 27 masteropleidingen.

20180907-145244_-copy-Simone_Both_149091
KOG_exterieur_zonnig_4-_2014_-monique_sh

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is de oudste en een van de grootste rechtsscholen van Nederland.

De faculteit heeft ongeveer 300 voltijdse docenten en geniet op een groot aantal terreinen een onbetwiste internationale reputatie. Het bevindt zich zowel in Leiden als in Den Haag.

Met de 26e plaats in de wereld is de Universiteit Leiden de beste Nederlandse rechtsschool volgens de QS Law Ranking en # 2 voor het vasteland van Europa (2019) en # 27 in de THES Law-ranking (2019)!

Bij de Faculteit Geneeskunde / LUMC streven ze naar verbetering van de zorg en de gezondheid van mensen. De gezondheid van de wereldbevolking is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC vindt dat deze uitdaging een duidelijke visie en missie vereist. Bij hen zitten onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg onder één dak.

 

Studenten worden voorbereid op levenslang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en brengen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat ze zullen worden geholpen volgens de meest actuele stand van de wetenschap.

LUMC.jpg
Gorleaus_schotel_Universiteit_Leiden_Sci

De Faculteit Wiskunde  en Natuurwetenschappen is gevestigd op het Leiden Bio Science Park. Het werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en momenteel werken en studeren meer dan 7400 mensen aan de acht instituten.

Het onderzoek en onderwijs aan de faculteit is zeer divers: van wiskunde, informatica, astronomie, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot biologie en milieuwetenschappen.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen brengt hoogwaardig onderzoek en uitmuntend onderwijs samen in de disciplines culturele antropologie, pedagogische wetenschap, politicologie, psychologie, wetenschaps- en technologiestudies, evenals in multidisciplinaire benaderingen.

De gedeelde essentie van het onderwijs en onderzoek van de faculteit is dat het door de vragen en onderwerpen die aan bod komen, nauw en onlosmakelijk verbonden is met de samenleving.

FSW_16-05-1 2.jpg
HSL.jpg

De Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Bij de hogeschool staan ze voor kwaliteit en bieden ze goed en inspirerend onderwijs.

 

Centraal in hun aanpak staat het binden en boeien van studenten, om ervoor te zorgen dat studenten leren en blijven leren. In hun cursussen besteden ze aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en het ontwikkelen van interculturele en internationale en multiculturele competenties.

bottom of page